Kamerowanie inspekcja tv

Kamerowanie kanałów – jest jedną z czynności zaliczającej się do czyszczenia kanalizacji, dzięki której możemy znaleźć przyczynę awarii. Dzięki kamerowaniu jesteśmy w stanie dotrzeć do wnętrza zatkanej rury i określić czy problemem jest zator wewnątrz czy może uszkodzenie wynikające z rozszczelnienia, zagniecenia